Nieuwe Blokfluit inspelen

Het hout van een nieuwe blokfluit neemt gemakkelijk vocht op, vooral in de omgeving van het windkanaal en het Labium. Wordt het hout te vochtig dan zwelt het en vervormd zich, vooral in de omgeving van het windkanaal. Een nieuw instrument mag dus niet te nat worden. Daarom moet men in de eerste weken dagelijks slechts korte tijd spelen.

De hierna aangegeven tijden zijn natuurlijk slechts richtwaarden. Men moet bij het inspelen nauwlettend naar de klank van het instrument luisteren en stoppen wanneer deze veranderd, ook als de aangegeven tijd nog niet bereikt is. Het instrument moet dan goed kunnen uitdrogen. Men wist het zorgvuldig met een doek droog en laat het open liggen. In geen geval mag men warmte bronnen bv. een Föhn gebruiken om het drogen te versnellen, dit zal zeer waarschijnlijk barsten veroorzaken. Ook rechtstreeks zonnelicht of een koude tocht kunnen een natte blokfluit doen barsten.

Het instrument mag slechts opnieuw bespeeld worden als het volledig uitgedroogd is. Daarom wordt aanbevolen om tijdens de inspeelperiode het instrument dagelijks meermalen in kortere perioden te bespelen.

De blokfluit moet niet alleen langzaam aan vochtigheid en warmte gewoon worden maar ook aan de verschillende ademdruk die bij het spelen ontstaat. Daarom moet men met de laagste noten met lange tonen beginnen en de toonomvang en de speelwijze dan stap voor stap vergroten.

Dit lijkt ingewikkelder, dan het eigenlijk is. Wie aandachtig naar zijn blokfluit luistert zal snel zijn behoeften erkennen. U zult ook opmerken dat de fluit zich na verloop van tijd zich aan U aanpast. Zo ontwikkeld zich langzaam een levendige verhouding die een leven lang kan duren.

Ook kinderen kunnen hun blokfluit zelf inspelen. De leiding van de leerkracht zal in vele gevallen nodig zijn, maar het versterkt de binding met het eigen instrument als men het zelf verzorgd vanaf het begin. In ieder geval, zal een kind, dat zijn blokfluit vanaf de eerste ontmoeting met de nodige aandacht verzorgd zowel iets leren over zijn instrument als over zichzelf.

Onder zachte, vakkundige leiding kan zelfs een kind dat zijn speekselvloed bij het spelen nog niet voldoende kan controleren zijn fluit langzaam aan zijn speelwijze gewennen. Als het instrument dan te vlug terug nat geworden is kan een vervang instrument met een kunststof kopstuk goede dienst bewijzen en de voortgang van de les en oefentijden verzekeren.

Verstopt een instrument steeds te vlug of wordt de klank slechter moet men het terug sturen naar de bouwer. Met de tijd kunnen de afmetingen in het windkanaal veranderen. Dat laat zich gemakkelijk door een ervaren blokfluitbouwer verhelpen.

Kunststof blokfluiten of blokfluiten met een kunststof kopstuk moeten niet ingespeeld worden. Houten fluiten daarentegen moeten aan de regelmatige belasting door ademvochtigheid en warmte gewoon worden.

In de eerste 6 weken mag men de volgende speeltijden niet overschrijden:

1° Week  5      minuten dagelijks

2° Week 10     minuten dagelijks

3° week 15      minuten dagelijks

4° week 30      minuten dagelijks

5° week 45      minuten dagelijks

6° week 60      minuten dagelijks       

Men moet de fluit dagelijks bespelen, maar in het begin mag U ze niet met hoge noten kwellen. Er wordt aanbevolen om met de laagste noten te beginnen en de toon omvang dan langzaam te vergroten. Als men lange noten en langzame loopjes speelt zal men zijn fluit en zijn klankeigenschappen bijzonder goed leren kennen.

 

DE DAGELIJKSE VERZORGING

Voor het spelen: Opwarmen
De fluit, of toch minstens het kopstuk moet voorverwarmd worden, draag ze dicht bij het lichaam draagt, bv. onder de arm. In een zo voorverwarmt instrument verzamelt zich bij het spelen aanzienlijk minder condenswater, zodat de fluit niet onnodig hees wordt.

Tijdens het spelen: het water uitblazen
Als zich water in het windkanaal verzameld heeft en de fluit verstopt klinkt, moet men ze uitblazen. Neem het kopstuk af, sluit de boring af met de hand en blaas in het labium om het water terug door het windkanaal te leiden. Tijdens het spelen is het eenvoudiger om het water eenmaal krachtig terug te zuigen. In geen geval mag men het labium met de vingers aanraken omdat het, vooral als het nat is, zich gemakkelijk verzet. De fluit kan hierdoor zodanig beschadigd worden dat ze niet meer te herstellen is.

Na het spelen: De fluit uitdrogen
De fluit moet goed uitgedroogd worden. Gebruik hiervoor een zachte katoenen doek, bv. van een oude T-shirt of keukenhanddoek of soortgelijke resten. Het is belangrijk dat deze lappen niet pluizen. Knip een passend stuk stof en trek het door de wisserstaaf. Hiermede gaat men zorgvuldig in de boring en wis deze droog. Deze doekjes moeten uit hygiënische reden regelmatig vervangen worden. De bij MOECK meegeleverde wisserdoekjes moet men eerst even met heet water en een beetje wasmiddel wassen.


Het bewaren van de fluit
Koffers en fluit tassen zijn enkel bedoeld voor transport of om volkomen gedroogde instrumenten gedurende langere tijd te bewaren. De fluit droogt het beste in de lucht, maar niet in het bereik van zonnestralen, verwarming, vochtige of koude tocht. Als de fluit door verkeerde bewaring voortdurend niet goed kan drogen, zal het hout gaan zwellen en ontstaat schimmel. Op een beschermd plaatsje, bv. op een boekenplank, in een open koffertje of op de fluitentas kan de fluit het beste drogen. 

De verzorging van de tapkurk
Het is noodzakelijk de fluit na het spelen uit elkaar te nemen zodat ook de kurk kan drogen en terug in vorm komt. Vele spelers geloven dat ze hun fluit een weldaad bewijzen door de kurk regelmatig in te vetten. Dat is niet zo. Het bijgeleverde vet is bedoeld om de fluit gemakkelijker in mekaar te zetten als de verbinding te stram geworden is. Hout is een veranderlijk materiaal en beweegt soms een beetje waardoor de fluit niet meer zo gemakkelijk in mekaar of uit mekaar genomen kan worden. Alleen in dat geval zal met de kurk invetten. Te dikwijls en te veel invetten veroorzaakt het loskomen van de kurk. De kurk moet dan vernieuwd worden.